Sosyal medya Reklam

Sosyal medya Reklam

 

        Reklam,herhangi bir ürünü, hizmeti veya kuruluşu insanlara tanıtmak ve gönüllü olarak insanları bu sergilenen şeyden faydalanmasına teşvik etmek için yapılan hareketlerin tümüdür. Tüketici merkezli anlayışa göre ise reklam meyvelerini en kısa sürede ve beklenilen şekilde vermesi amaçlanmıştır.

        Ürün, hizmet veya bir firmanın reklamını yapması için tercih edebileceği sayısız farklı yöntem vardır. Günümüzde reklam yapmak için artık genellikle iki farklı medya seçimi yapılmaktadır. Bunlardan ilki hala önemli  bir etkisi olduğu ispatlanmış olan geleneksel medyayken diğeriyse hepimizin artık bir kullanıcısı haline gelmiş olduğu dijital  medyadır.Başka bir tanımla reklam ürün veya hizmete ilişkin bir mesajı çeşitli mesaj yöntemleri ile hedef kitlelere tanıtmak için yapılan eylemelerin tümüdür.

     Kursistem olarak  sürekli yaratıcılık,sürekli yeni fikirleri uzman personelimizin kendinde içselleştirdiği bir durum olarak sektörde direk olarak kendini kanıtlamıştır.Herşey gibi iyi bir strateji ve plan gerektiren bir durum zamanında yapılan Reklam zamanında yapılmayana kıyasla hem zaman hem maddi olarak bir avantaj olarak karşımıza çıkar.