Kurumlarda Sosyal Medya

Kurumlarda Sosyal Medya

Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası ve hayatımızdaki etkisi gün geçtikçe artmakta. Kullandığımız kimliklerin yanı sıra, artık sanal ortamlarda yansıttılan kimlikleri ifade eden sanal kimlikler de ortaya çıktı. İnsanlar daha çok arkadaş edinmek ve bir gruba dahil olmak için sosyal medya aracılığı ile paylaşımda bulunur. Sosyal medya sayesinde bilgii paylaşımı tüm dünyada artmıştır.


Kurumlarda Sosyal Medyanın Etkisi

Kurumlarda sosyal medya kullanımı; Geniş kitlelerin ağlarla buluşmasını mümkün kılarak kurumlara bireyler gibi sanal ortamlarda var olma, bilgi alışverişinde bulunma ve paylaşımda bulunma fırsatı sunmakta. Kurumlarda hedef kitleler için etkili iletişim kurulabilmesi ayrıca reklam ve halkla ilişkiler uygulaması için farklı stratejiler geliştirmeleri, sosyal medya kullanımını artık bir zorunluluk haline getirmiştir.


Sosyal Medyayı Kullanan Kurumların Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir ?

Kurumların markaları, ürünleri, rakipleri hatta kendileri hakkında diğer insanların neler konuştuğunu, hangi konularda tartıştıklarını bilmesi için medya takibi konusunda harcadıkları çok fazla zaman, emek ve tabi para söz konusudur. Bu yüzden sosyal medyayı işleri kadar önemsemelidirler. Kurumların sosyal medyaya katılımlarını sağlamak adına uyguladıkları farklı yöntemleri mevcuttur.

-Kurumsal Katılım; sosyal medyada ya kurum isimleri ile yer alırlar ya da marka isimleri ile yer alırlar

-İkinci yöntem ise kurum yetkilisi bir kişinin adına iletişimde bulunarak sosyal medyaya katılım sağlarlar. Her iki yöntemle de kurumlar pazarlama iletişimi taktiklerini kullanarak bu mecralar aracılığı ile pazar paylarını güçlendirebilirler.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Yorumlar (0)

Soru Cevap

6591